Uprawnienia budowlane – egzamin

Jeżeli już pragniemy zwiększyć własną konkurencyjność na rynku pracy lub też otrzymać awans w pracy, to warto zadbać o rozszerzenie kwalifikacji a także uprawnień. Warto więc korzystać z dostępnych kursów a także warsztatów, które pozwalają nam zwiększyć nasze kompetencje. Dużym zainteresowaniem cieszą się np uprawnienia budowlane.

Są to uprawnienia, które umożliwiają samodzielne wykonywanie prac technicznych związanych z projektowaniem albo także kierowaniem robotami budowlanymi. Warto mieć na uwadze jednak o tym, że ażeby dostać takie uprawnienia w pierwszej kolejności należy zdać egzamin.
Co warto mieć świadomość tego na temat egzaminu na uprawnienia budowlane?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że do takiego egzaminu mogę podejść tylko osoby, które spełniają wymagania, które znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Te oczekiwania dotyczą zarówno stażu w branży budowlanej, a zatem na przykład w biurze projektowym lub również na placu tworzenia, ale także posiadania odpowiedniego tytułu zawodowego kierunkowego, średniego lub wyższego. Jeżeli spełniamy wymagania dotyczące stażu a także tytułu zawodowego, to możemy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane. Takie egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest podobny w całym kraju. Są to zarówno sesje odbywające się latem, jak także zimą. Trzeba podkreślić, że egzamin w branży budowlanej podzielony jest na dwie części. Jest to część pisemna, czyli test. Jeżeli już uda nam się zdać tę część pozytywnie, to możemy podejść do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną. Jeżeli zdamy obie części pozytywnie, otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są w postaci wyborów administracyjnej odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej. Warto wspomnieć o tym, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub również w formie ograniczonej. Ograniczenia dotyczą zazwyczaj typowych niewielkich budynków. Zasadniczo uprawnienia podzielone są na 2 główne kategorie, a mianowicie uprawnienia do projektowania a także do kierowania robotami budowlanymi. O ile zatem chcemy rozszerzyć swoje kwalifikacje w branży budowlanej, warto skorzystać z kursu przygotowującego do egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Źródło: uprawnienia budowlane.