Przegląd budowlany

Musimy zdawać sobie sprawę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego na właścicielach, zarządcach oraz administratorach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek …