Program księgowy

W firma handlowych niezbędne jest korzystanie kasy fiskalnej, na której dokumentuje się wszystkie zakupy klientów. Kasa musi być przede wszystkim …