Program księgowy

W firma handlowych niezbędne jest korzystanie kasy fiskalnej, na której dokumentuje się wszystkie zakupy klientów. Kasa musi być przede wszystkim …

Wystawianie faktur

W każdej firmie, która jest vatowcem, wystawia się faktury. Faktura to dowód dystrybucji potwierdzający wysokości naliczonego podatku VAT. Oczywiście są …